התקווה – ההמנון – hatikva

8005he

< בחזרה לבחירת מזוזה

      

אפשרויות רכישה:

אפשרות א׳:

רכישת מזוזה אשר תישלח לביתך: $250

מתוך סכום התמורה, סך של $75 יתרם למד״א. למד״א קיים תורם אנונימי שהתחייב להכפיל כל סכום שיתרם.

אפשרות ב׳:

רכישת מזוזה אשר תיתרם לבית משוקם בעוטף.

המזוזה תימסר לתושבים עם קלף כשר.

תרומות המזוזות תתבצע בשיתוף המועצות המקומיות והעיריות בעוטף.

$180

אופציה ג׳:

רכישת שתי מזוזות , אחת שתישלח לביתכם ואחת שתתרם לבתי העוטף, כנ״ל.

$360

תיאור המוצר:

יציקת אלומניום מגלוון עם חזית מאמייל אקרילי.

13×3.5×2 ס”מ

Select unints of measurement
Inch
Centimeter
Clear
Buy now

Free worldwide shipping

All artwork purchases include door-to-door shipping to all countries.
Shipped rolled in tube. If requested by client to ship stretched, additional frees may apply.

Need special sizing? Contact us

Skip to content